Inschrijving en Algemene Voorwaarden

Inschrijfvoorwaarden
Door inschrijving en ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men zich akkoord met deze algemene voorwaarden van de Blokfluitschool.

Inschrijven
Inschrijven voor de lessen kan het hele jaar door.
De startdatum is afhankelijk van de lesvorm en bij sommige lesvormen afhankelijk van het benodigde aantal inschrijvingen.

Het Inschrijfformulier kunt u hier downloaden (inschrijfformulier) of aanvragen bij deblokfluitschool@gmail.com of telefonisch: 06-54692457. Het wordt dan naar u toegestuurd.

Dit formulier ingevuld en ondertekend opsturen naar:

De Blokfluitschool
Gasthuislaan 17
8331 MR  Steenwijk

Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u  z.s.m. een bevestiging en binnen 14 dagen een uitnodiging.

Lesgeld
Het lesgeld van de cursussen en de knipkaart wordt voor aanvang van de cursus in 1 termijn betaald.
De overige lesgelden mogen in meerdere termijnen betaald worden; dit in overleg met de docent.

Aantal lessen/ vakanties en feestdagen
Er wordt bij de wekelijkse lessen uitgegaan van 36 lessen per jaar. De vakanties en feestdagen gaan gelijk op met de schoolvakanties voor regio noord.

Verzuim van de docent
Bij ziekte van de docent worden de eerste twee lessen doorberekend. In deze twee weken wordt geprobeerd een vervanger te regelen. Mocht dit niet lukken dan worden de overige lesgelden gerestitueerd.

Verzuim van de leerling
Bij verzuim van de leerling wordt niet gerestitueerd. Alleen bij verhuizing naar een andere provincie dan de provincie Friesland en bij langdurig ziek zijn wordt er een gedeelte van het lesgeld gerestitueerd. Tot 1 november 60% van het vooruitbetaalde lesgeld, tot 1 januari 40% en tot 1 maart 25%.

Opzeggen
Opzeggen dient uiterlijk in de maand juni voorafgaand aan het volgend schooljaar. Anders wordt er automatisch voor het nieuwe seizoen een factuur en lesovereenkomst verzonden. Opzeggen gebeurt uitsluitend schriftelijk of per email, gericht aan de docent. Beide adressen staan in deze voorwaarden.

De Blokfluitschool is niet aansprakelijk voor schade wegens vermissing, verlies en/of diefstal dan wel schade aan (persoonlijke) eigendommen of goederen.

oktober 2022